MENU Kataryniarz Warszawski Kataryniarz Warszawski

Papuga kataryniarza

Papugi zawsze towarzyszyły warszawskim kataryniarzom. Obecny kataryniarz z Warszawy - Piotr Bot - występuje z ararauną o imieniu Carlos.


STYL WARSZAWSKI - KATARYNIARZ odc.28

28 odcinek serii reportaży


Jarmark Jagielloński - Lublin 2012

     µõĵŵ Ƶ!ǵ"ȵ#ɵ$ʵ%˵&̵'͵(ε)ϵ*е+ѵ,ҵ-ӵ.Ե/յ0ֵ1׵2ص3ٵ4ڵ5۵6ܵ7ݵ8޵9ߵ:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc d e f g hijklmnopqrstuvwxyz {!|"}#~$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCD


WĘGRÓW 08.2012 r. Rynek Mariacki w Węgrowie

     µõĵŵ Ƶ!ǵ"ȵ#ɵ$ʵ%˵&̵'͵(ε)ϵ*е+ѵ,ҵ-ӵ.Ե/յ0ֵ1׵2ص3ٵ4ڵ5۵6ܵ7ݵ8޵9ߵ:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc d e f g hijklmnopqrstuvwxyz {!|"}#~$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCD


LATO 2010

Piotr Bot posiada w swoim repertuarze melodie z całego świata, w tym rozrywkowe np. French Can-Can, nastrojowe (m.in. marsz Mendelsona, kolędy) oraz znane utwory warszawskie.Kontakt z Kataryniarzem

Piotr Bot

tel.: +48 606-36-84-24
e-mail: katarynka@interia.pl
skype: piotr.bot
fb: piotr bot
fb: kataryniarz warszawski

Kontakt dotyczący udziału kataryniarza
w imprezach firmowych i eventach:
agencja Krab:
tel.: +48 22-828-59-79
e-mail:agencja@krab.pl

Kataryniarz z papugą i małpą